عوارض درمان دیرهنگام “فیشر آنال”

فیشر آنال (بواسیر) شایع‌ترین بیماری آنورکتال در همه گروه‌های سنی در بین زنان و مردان است، اغلب افراد مبتلا به این بیماری دیر به پزشک مراجعه می‌کنند که موجب می شود علاوه بر فیشر مزمن به تنگی مقعد دچار شوند.

به علت عدم حمایت نسج نرم در خلف مقعد، شایع‌ترین محل فیشر در این ناحیه ایجاد می‌شود، مواردی از فیشر دوبل و مواردی انگشت‌ شمار از 3 تا 4 فیشر در بیماران ایجاد می‌شود.

در خصوص راهکارهای درمانی این عارضه  می توان گفت: در حال حاضر درمان فیشر حاد که محافظتی است مسکن، ملین و وان آب گرم است اما در مورد فیشر مزمن عمل جراحی ضرورت دارد.

استعمال لیدوکائین 5 درصد پیش از اجابت مزاج و سپس ریختن آب گرم به مقعد، اسپاسم اسفنکتر را از بین برده و اجابت مزاج به راحتی انجام می شود و پس از اجابت مزاج، درد و سوزش به حداقل می رسد.

استفاده از قرص C-LAX شبی یک عدد و ناپروکسن 250 میلی‌گرم یک عدد صبح و یک عدد شب پس از صرف غذا به بهبود علایم بیماری کمک می کند.

حدود 75 درصد از بیمارانی که بیش از دو هفته تحت پیگیری با این روش درمانی هستند، بدون نیاز به انجام جراحی بهبود پیدا می کنند.. بهتر است بیماران با فیشر مزمن آنال، دو هفته به روش محافظتی تحت درمان قرار گیرند و در صورت عدم پاسخ به درمان، اقدام به جراحی شود.

علاوه بر غذای معمول، استفاده از سبزیجات و میوه به ویژه خیار با پوست و نوشیدن چند لیوان آب اضافی جهت کمک به لینت مزاج نتیجه بخش است.

این جراح عمومی در پایان تصریح کرد: تعدادی از بیماران به ‌رغم جراحی اسفنکتروتومی و ترمیم فیشر در مدت 2 تا 3 هفته بهبود نمی‌یابند که این موارد نیاز به انجام جراحی مجدد دارد.