فیستولوتومی

فیستولوتومی معمول‌ترین نوع جراحی فیستول مقعد است، که در 85 تا 95 درصد از موارد از آن استفاده می گردد.

در این نوع جراحی، کل مسیر فیستول، از منفذ داخلی تا منفذ بیرونی برش داده و باز می‌شود. جراح، محتویات آن را شسته و خارج کرده و آن را کاملاً باز می‌کند. پس از یک تا دو ماه فیستول به شکل یک اسکار مسطح بهبود می‌یابد.

ممکن است جراح، برای دسترسی به فیستول مجبور شود بخش کوچکی از عضله اسفنکتر مقعد را ببرد. البته، این موضوع به وضعیت قرارگیری فیستول بستگی دارد. جراح تا جایی که می‌تواند تلاش می‌کند تا بیمار بعد از عمل به بی‌اختیاری مدفوع دچار نگردد.

تکنیک استن

گاهی اوقات در جراحی از یک استن استفاده می‌شود. استن یک تکه نخ جراحی است که به داخل مسیر فیستول فرستاده می‌شود تا مسیر را برای مدتی (که اغلب چند ماه طول می‌کشد) باز نگه دارد. این کار باعث می‌شود که فیستول قبل از ترمیم شدن به طور کامل تخلیه شود.

این روش زمانی استفاده می‌شود که بیمار در معرض خطر بالای دچار شدن به بی‌اختیاری مدفوع قرار داشته باشد، برای مثال مثل زمانی که فیستول از بین عضلات اسفنکتر می‌گذرد.

اگر جراح بخواهد در طول جراحی از استن استفاده کند، پیشتر بیمار را در جریان می‌گذارد. گاهی اوقات، برای درمان فیستول با استفاده از تکنیک استن به انجام چند جراحی نیاز است  .این تکنیک یک روش موثر برای درمان فیستول می باشد.