درمان سینوس مویی یا کیست مویی

درمان، معالجه و جراحی سینوس موئی با لیزر

درمان کیست مویی در هر مرحله به هر حال جراحی می باشد، به هیچ وجه درمان دارویی در لیزر کیست مویی هیچ گونه جایگاهی نداشته مگر به عنوان کار کمکی، که جراحی انجام شده و یا قبل از اینکه جراحی انجام شود برای آمادگی قبلی بیمار آنتی بیوتیک و بعد از عمل هم آنتی بیوتیک داده می شود ولی خود آنتی بیوتیک به عنوان درمان قطعی به هیچ وجه کاربرد ندارد.

حتماً باید درمان جراحی کیست صورت بگیرد همان طوری که از صدها سال پیش