پزشک متخصص جراحی لیزر کیست مویی

جراح لیزر کیست مویی معمولا چه پزشکی می باشد؟
سيستکتومی کیست پيلونيدال

معمولا پزشکان متخصص جراحی عمومی و یا جراح دستگاه گوارش لیزر کیست مویی را انجام میدهد.

در صورت داشتن مشکلات مربوط به کيست پيلونيدال، می توان از طريق جراحی آن را برداشت و درمان کرد. این روش به عنوان یک روش سرپایی انجام می شود، بنابراین نیازی به گذراندن شب در کلینیک نیست. برخی مواقع ممکن است به شما دارو (بیهوشی عمومی) داده شود که شما را در خواب و بدون درد نگه دارد.

کلینیک لیزر شفا دارای پزشکان جراحی می باشند