تسهیلات برای ساکنین خارج از تهران

مراحل درمان درد و خونریزی مقعد ممکن است فرآیندی زمانبر باشد و این مورد حتما مشکلاتی را به برخی از هموطنان ما در سراسر ایران تحمیل می نماید، از اینرو کلینیک لیزر شفا در نظر دارد جهت تسهیل درمان بیمارانی که ساکن تهران نیستند مزایایی را در نظر گیرد که مشکل این دوستان مرتفع گردد.

درمان سریع بیماری های مقعدی

جهت درمان سریع بیماری های مقعدی استفاده از لیزر توصیه می گردد.

با توجه به اينكه عمل با ليزر بیماری های نشیمنگاه در شهرستانها هنوز وجود نداشته و اينكه اكثرا اشخاصی که